- DOCUMENTO DE XETIÓN E EXECUCIÓN. ÁMBITOS DE PLANEAMENTO REMITIDO

Ámbitos de Planeamento Remitido