O Concello

Departamentos

* LISTAXES CONTRATACIÓN TEMPORAL PERSOAL LABORAL E INTERINO DA XUNTA DE GALICIA 01/03/2018

LISTAXES CONTRATACIÓN TEMPORAL PERSOAL LABORAL E INTERINO DA XUNTA DE GALICIA

Xunta de Galicia vén de publicar unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 28 de febreiro de 2018 pola que acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas ou especialidades.  

Visto o número de contratacións e nomeamentos realizados no ano 2017 e o número de persoas inscritas en cada lista resólvese:  

-  Pechar a incorporación de novas solicitudes ás listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas e especialidades que se indican no anexo I.  

-  Reabrir as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que se indican no anexo II 

-  Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos,  escalas e especialidades que se atopan abertas e nas que as persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 15 de xullo deste ano (anexo III)  

- Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades pechadas e nas que soamente se poderán inscribir aquelas persoas que, para a lista correspondente, superasen algunha proba do último proceso selectivo do grupo, categoría, corpo, escala ou especialidade, ou teñan prestado servizos na Xunta de Galicia (anexo IV)  


Listas que se abren (Anexo II)
    

Persoal funcionario: 

o  Corpo superior da Administración xeral da comunidade Autónoma de Galicia
o  Escala superior de finanzas
o  Corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
o  Escala técnica de finanzas
o  Corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
o  Corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 

Persoal laboral:

 o  Director/a-administrador/a. Director/a de centro social. Director/a casa da xuventude. Subdirector/a residencia xuvenil. Preceptor/a residencia. Director/a centro. Xefe/a do servizo administrativo do IGAEM. Secretario/a de residencia. Director/a de cociña de irmandade. Director/a de clínica deportiva.
o  Fisioterapeuta
o  Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios.
o  Técnico/a especialista xardín de infancia
o  Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador/a. Auxiliar de internado.
o  Auxiliar de autopsia.
o  Limpador/a. Fregador/a. Empregado/a comedor. Empregado/a cociña-pinche. Servizo doméstico. Mozo/a de limpeza. Pinche de cociña. Persoal de servizos xerais.

Persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais: 

o  Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada
o  Bombeiro/a forestal condutor/a 

Listas abertas (Anexo III): 

Persoal funcionario:   

o  Corpo superior da Administración xeral da comunidade Autónoma de Galicia
o  Escala de veterinarios
o  Escala superior de finanzas
o  Corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
o  Escala técnica de finanzas
o  Corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
o  Corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 

Persoal laboral:

 o Titulado/a superior médico/a. Médico/a xeriatra. Médico/a CEI.     Médico/a adxunto/a. Médico/a o  Director/a-administrador/a. Directos/a de centro social. Director/a casa da xuventude. Subdirector/a residencia xuvenil. Preceptor/a residencia. Director/a centro. Xefe/a do servizo administrativo do IGAEM. Secretario/a de residencia. Director/a de cociña de irmandade. Director/a de clínica deportiva.o  ATS. Enfermeiro/a. Practicante. DUE o  Fisioterapeutao  Gobernante/a. Gobernante/a servizos domésticos. Encargado/a lavadoiro, roupeiro, ferro de pasaro  Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios.o  Xefe/a de cociñao  Técnico/a especialista xardín de infanciao  Oficial/a 1ª cociña. Oficial 1ª cociñeiro. Xefe/a de cociña. Cociñeiro/a 1ª o  Oficial/a servizos técnicos. Oficial 1ª mantemento. Oficial 1ª oficios varios. Oficial de primeira o  Sugobernante/ao  Auxiliar sanitario. Auxiliar clínica. Auxiliar psiquiátrico/a. Auxiliar de enfermaría. Coidador/a xeriátrico. Coidador/a.o  Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador/a. Auxiliar de internado.o  Oficial/a 2ª cociña. Cociñeiro / a oficial 2ª   o  Axudante/a servizos técnicos. Oficial /a 2ª mantemento  o  Auxiliar de autopsia.o  Limpador/a. Fregador/a. Empregado/a comedor. Empregado/a cociña-pinche. Servizo doméstico. Mozo/a de limpeza. Pinche de cociña. Persoal de servizos xerais. Persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais: 

o  Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada

o  Bombeiro/a forestal condutor/a


Requisitos: 
 
Imprescindible ter unha titulación oficial e certificado de lingua galega (consultar requisitos específicos para cada categoría nos enlaces que se sinalan máis abaixo)  


ENLACE Á RESOLUCIÓN DO DOG:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180228/AnuncioCA01-210218-0006_gl.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Peche e apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para o nomeamento de persoal funcionario interino do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo pesqueiros, e do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. 

Listas que se abren (Anexo I) 

Persoal funcionario:  o  Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Dereitoo  Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Procesos de Cultivo Acuícolao  Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Navegación Marítimao  Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Pesca Marítima.o  Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Inglés Marítimo.o  Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Medicina Subacuática e Hiperbáricao  Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Intervencións Subacuáticas e Hiperbáricas.o  Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Comunicacións.o  Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Máquinas e instalacións Mariñas.o  Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Procesos Sanitarios.o  Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Formación e Orientación Laboralo  Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Traballos Técnicos de Mergullo.o  Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Máquinas e Produción.

Importante: para exercer a docencia nas diferentes ensinanzas reguladas será necesario estar en posesión das titulacións académicas correspondentes e ter a formación pedagóxica e didáctica que o Goberno estableza para cada ensino. 

As persoas actualmente inscritas nas listas que cumpran os requisitos de formación pedagóxica e didáctica poderán solicitar a súa incorporación á nova lista equivalente mediante escrito dirixido á Dirección Xeral da Función Pública acompañado da documentación compulsada que acredite o cumprimento dos requisitos exixidos. 

Prazo de solicitude: do 1 de marzo ao 15 de xullo de 2018 

ENLACE Á RESOLUCIÓN DO DOG:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180228/AnuncioCA01-220218-0003_gl.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------- 

PARA CONSULTAR REQUISITOS E TRÁMITES A REALIZAR PARA INSCRIBIRSE NAS LISTAS:
http://www.xunta.es/funcion-publica/contratacion-temporal/xeracion-de-solicitudes


OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA    981737004 / 653260746  
msargarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 9:00 – 15:00     

Descargas relacionadas


© by Abertal