O Concello

Departamentos

* PRAZAS CORPO NACIONAL DE POLICÍA 18/04/2018

PRAZAS CORPO NACIONAL DE POLICÍA

No BOE (Boletín oficial del Estado) do 18 de abril sae publicada unha resolución da Dirección Xeral da Policía, pola que se convoca oposición libre para cubrir prazas de alumnos da Escola Nacional de Policía, da División de Formación e Perfeccionamento, aspirantes a ingreso na Escala Básica, categoría de Policía, do Corpo Nacional de Policía. 

RESOLUCIÓN DO BOE:
http://boe.es/boe/dias/2018/04/18/pdfs/BOE-A-2018-5284.pdf 


OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA 
981737004 
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 9:00 – 15:00


© by Abertal