O Concello

Departamentos

* PROCESOS SELECTIVOS DA XUNTA DE GALICIA 12/03/2019

PROCESOS SELECTIVOS DA XUNTA DE GALICIA

Consellería de Facenda 

Orde do 20 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 25 febreiro 2019) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioCA01-200219-0003_gl.pdf  

Orde do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais, subgrupo C2, nas especialidades de emisorista/vixilante fixo/a, bombeiro forestal-condutor motobomba e bombeiro forestal, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 4 marzo 2019) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190304/AnuncioCA01-280219-0005_gl.pdf  

Orde do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de seguridade e saúde no traballo, especialidades de seguridade no traballo e de hixiene industrial. (DOG 4 marzo 2019) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190304/AnuncioCA01-280219-0004_gl.pdf   

Orde do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala técnica de saúde laboral, subgrupo A2, do corpo facultativo de grao medio da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 4 marzo 2019) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190304/AnuncioCA01-280219-0003_gl.pdf  

Orde do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de seguridade e saúde no traballo, especialidades de seguridade no traballo, de hixiene industrial e de ergonomía e psicosocioloxía aplicada.  (DOG 4 marzo 2019) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190304/AnuncioCA01-280219-0002_gl.pdf  

Orde do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala superior de saúde laboral, subgrupo A1, do corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 4 marzo 2019)
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190304/AnuncioCA01-280219-0001_gl.pdf 

Orde do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca  proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. (DOG 11 marzo 2019) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190311/AnuncioCA01-050319-0003_gl.pdf  

Orde do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 11 marzo 2019) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190311/AnuncioCA01-050319-0002_gl.pdf  

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

Orde do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código do procedemento ED001A). (DOG 8 marzo 2019) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190308/AnuncioG0534-220219-0001_gl.pdf


© by Abertal