O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO POLICÍA NACIONAL 2019 09/04/2019

OFERTA EMPREGO PÚBLICO POLICÍA NACIONAL 2019

O Goberno, a través do Ministerio de Política Territorial y Función Pública, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 2 de abril de 2019 a oferta de emprego público da Policía Nacional para o ano 2019.

Oposición libre: 100 prazas na Escala Executiva e 2506 prazas na Escala Básica

Reserva de prazas: Do total de 2506 prazas autorizadas para ingreso por oposición libre na Escala Básica, resérvanse 501 para militares profesionais de tropa e mariñeiría que leven polo menos cinco anos de servizos.

As prazas reservadas a militares profesionais de tropa e mariñeiría que non sexan cubertas acumularanse ás autorizadas por oposición libre.

ENLACE AO REAL DECRETO DO BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4826.pdf


© by Abertal