O Concello

Departamentos

* PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA 30/11/2011

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA

Sae publicada no DOG de 30 de novembro de 2011 a Resolución da Dirección Xeral da Función Pública pola que se fan públicas as listaxes provisionais de admitidos e excluídos para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. 

Todas aquelas persoas que se anotaron este ano nas listas da xunta de Galicia reguladas polo Decreto 37/2006 deben comprobar canto antes a súa situación xa que se abre un prazo de reclamacións. 

Información publicada:
-      Solicitantes admitidos na listaxe con indicación da puntuación provisional
-      Solicitantes excluídos con expresión da causa de exclusión. 

Prazo de reclamacións:
10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) 

No suposto de que algún dos excluídos das citadas listaxes non presente a documentación necesaria para emendar a causa de exclusión quedará definitivamente excluído. 

As listas poden consultarse no Servizo do Rexistro Xeral e Información da consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza, nas oficinas de rexistro e información dos edificios administrativos da Xunta de Galicia, nas oficinas comarcais da Xunta de Galicia e na páxina web da Xunta de Galicia www.xunta.es no apartado Función pública 

ENLACE Á RESOLUCIÓN DO DOG
 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111130/AnuncioCA01-221111-9040_gl.pdf 
CONSULTA DAS LISTAS
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_li05/li05_principal.jsp 


OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA    981 73 7004 
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00

Descargas relacionadas


© by Abertal