O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 2012 08/01/2013

OFERTA EMPREGO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 2012

O Goberno, a través do Ministerio de Facenda e Administración Públicas, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do pasado 29 de decembro de 2012 a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral  da Administración Xeral do Estado e de persoal estatutario para a Rede Hospitalaria da Defensa para o ano 2012. 

Das 480 prazas convocadas, 472 corresponden á Administración Xeral do Estado, 127 son de novo acceso (125 de persoal funcionario e dúas de persoal laboral) e 345 de promoción interna. Para a Rede Hospitalaria da Defensa ofértanse seis prazas de persoal estatutario. 

ENLACE Ó REAL DECRETO DO BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15699.pdf

MÁIS INFORMACIÓN:
CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA    981 737004 / 653260746
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net 
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal