O Concello

Departamentos

* ASISTENCIA SANITARIA 2013 16/04/2013

ASISTENCIA SANITARIA 2013

Veciños que deben regularizar a súa situación sanitaria: 

  1. BENEFICIARIOS DA ASISTENCIA SANITARIA A PERSOAS SIN RECUROS. É unha situación transitoria ata xuño de 2013
 
  1. PERSOAS ESTRANXEIRAS AUTORIZADAS COMO RESIDENTES EN ESPAÑA QUE PODAN ACREDITAR 183 DIAS DE RESIDENCIA EN ALGÚN MUNICIPIO DE GALICIA
 
  1. PERSOAS ESTRANXEIRAS NON REXISTRADAS NIN AUTORIZADAS COMO RESIDENTES EN ESPAÑA QUE NON PODAN ACREDITAR 183 DIAS DE RESIDENCIA EN ALGÚN MUNICIPIO DE GALICIA
 
  1. PERSOAS QUE FORON BENEFICIARIAS DOUTRA CARTILLA E TEÑEN MÁIS DE 26 ANOS  OU ESPAÑOIS QUE NON SUPEREN OS 100.000 € DE RENTA ANUAL E NON PODAN ACCEDER Á ASISTENCIA SANITARIA POR OUTRA VÍA.

ASISTENCIA SANITARIA 2013

1.- ANTERIORES BENEFICIARIOS DA ASISTENCIA SANITARIA A PERSOAS SIN RECUROS. É unha situación transitoria ata xuño de 2013

-         Cubrir o Anexo II do Programa Galego de Protección Social de Saúde Pública.
-         Presentar a copia do pasaporte, NIE, DNI….
-         Empadroamento nun concello de Galicia
-         Tramítase no Centro de Saúde que corresponda
-         Copago do 50% do custo dos medicamentos.  

2.- PROGRAMA GALEGO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAÚDE PÚBLICA

-         Cubrir o Anexo I do Programa Galego de Protección Social de Saúde Pública
-         Copia do NIE, pasaporte, permiso de residencia….
-         Certificado de empadroamento cunha antigüidade de, a lo menos, 183 días.
-         Ten unha vixencia dun ano e logo hai que renovar a solicitude
-         Tramítase no Centro de Saúde que corresponda
-         Copago do 50% do custo dos medicamentos  

3.- PERSOAS ESTRANXEIRAS NON REXISTRADAS NIN AUTORIZADAS COMO RESIDENTES EN ESPAÑA QUE NON PODAN ACREDITAR 183 DIAS DE RESIDENCIA EN ALGÚN MUNICIPIO DE GALICIA

-         Unicamente poden acceder aos servizos de urxencia por enfermidade grave ou accidente, calquera que sexa a causa, ata a situación de alta médica.
-         Poden acudir a un centro de saúde onde o médico sexa obxetor de conciencia.
-         Copago do 100% dos medicamentos.
-         Cando cumpran os 183 día de empadroamento teñen que solicitar no Centro de Saúde a inclusión no Programa Galego de Protección Social de Saúde Pública.  

4.- PERSOAS QUE FORON BENEFICIARIAS DOUTRA CARTILLA E TEÑEN MÁIS DE 26 ANOS  E ESPAÑOIS QUE NON SUPEREN OS 100.000 € DE RENTA ANUAL E NON PODAN ACCEDER Á ASISTENCIA SANITARIA POR OUTRA VÍA.

-         Cubrir a solicitude
-         Presentar copia do DNI
-         Presentar certificado de empadroamento individual.
-         Solicítase no INSS/CAISS
-         Copago do 40% dos medicamentos.


© by Abertal