O Concello

Departamentos

* Provisión de prazas das Forzas Armadas e da Escala Superior de Oficiais da Garda Civil para o ano 2013 14/05/2013

Provisión de prazas das Forzas Armadas e da Escala Superior de Oficiais da Garda Civil para o ano 2013

O Ministerio de la Presidencia vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 11 de maio o Real Decreto polo que se aproba a provisión de prazas das Forzas Armadas e da Escala Superior de Oficiais da Garda Civil para o ano 2013. 


Forzas Armadas:


-       Ingreso directo: 250 prazas
-       Promoción:

 • ·         Escala de oficiais: 250 prazas
 • ·         Escalas técnicas: 24 prazas
 • ·         Escala de oficiais enfermeiros: 21 prazas
 • ·         Escala de suboficiais: 905 prazas
-       Prazas de acceso a corpo e escala:
 • ·         Escalas de oficiais: 437 prazas
 • ·         Escalas técnicas: 27 prazas
 • ·         Escala de oficiais enfermeiros: 24 prazas
 • ·         Escala de suboficiais: 909 prazas
-       Prazas para o acceso a unha relación de carácter permanente:
 • ·         Militares de complemento: 31 prazas
 • ·         Militares de Tropa e Mariñeiría: 100 prazas
-       Prazas para acceder á condición de reservista voluntario
 • ·         Para o conxunto das Forzas Armadas: 100 prazas
Garda Civil:

-       Escala superior de Oficiais:
 • ·         Ingreso directo Centro Docente de Formación Militar: 80 prazas
 • ·         Acceso a Escala: 65


REAL DECRETO DO BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/11/pdfs/BOE-A-2013-4910.pdf


© by Abertal