O Concello

Departamentos

* PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO 2014 (BALNEARIOS) 17/12/2013

PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO 2014 (BALNEARIOS)

Está aberto o prazo para solicitar praza no programa de Termalismo Social do Imserso para o ano 2014

Requisitos: 

Ser Pensionistas da Seguridade Social de xubilación ou de invalidez e, de viudedade ou doutras pensións sempre e cando o beneficiario teña cumpridos os 60 anos.

Ser españois residentes no exterior, sempre que perciban unha pensión pública, teñan máis de 60 anos e cumpran co resto dos requisitos.

Non padecer doenzas mentais graves nin enfermidade infecto-contaxiosa.

Valerse por si mesmo para as tarefas da vida diaria.

Acadar  a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitados, de conformidade coa baremación esixida.

Se admitirá como acompañante o/a cónxuxe aínda que non alcance a idade sempre que cumpra o resto dos requisitos.

Quendas: de 12 días (11 noites) ou 10 días (9 noites), realizaranse en réxime de pensión completa en habitacións dobres e de uso compartido.

Prezo: varía  en función do balneario e do mes solicitado.

Documentación: DNI da persoa solicitante e do/a cónxuxe, clase de pensións que perciben coa contía mensual e, unha declaración xurada que está no reverso da solicitude.

Prazo e lugar da solicitude: para as quendas de febreiro a agosto ata o día 16 de xaneiro de 2014 (con prioridade na adxudicación de praza) e, para a súa inclusión na Lista de Espera ata o 16 de maio de 2014; para as quendas de setembro a decembro ata o día 16 de maio de 2014 (con prioridade na adxudicación de praza) e, para a súa inclusión na Lista de Espera  ata o 30 de outubro de 2014, nas dependencias dos Servizos Sociais do Concello ou directamente na sede electrónica do Imserso: www.imserso.es.

Camariñas, 17 de decembro de 2013
A concelleira de Servizos Sociais, Igualdade, Saúde e Deportes
Mª Carmen Linares Chica


© by Abertal