O Concello

Departamentos

* LISTAS SERGAS. ORDE DE PRELACIÓN E PUNTUACIÓN DEFINITIVA DIVERSAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN E SERVIZOS 27/11/2014

LISTAS SERGAS. ORDE DE PRELACIÓN E PUNTUACIÓN DEFINITIVA DIVERSAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN E SERVIZOS

O Servizo Galego de Saúde publicou unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 26 de novembro pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais nas seguintes categorías de xestión e servizos.  

-      Técnico / a superior de sistemas e tecnoloxías da información
-      Técnico / a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información
-      Técnico / a especialista de sistemas e tecnoloxías da información  

As listas co número de orde e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas atópanse publicadas na páxina web do Servizo Galego de Saúde www.sergas.es

Ademais o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a aspirante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos. 

Contra esta resolución, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente. Con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da súa publicación.

As listas entrarán en vigor con efectos do día 1 de decembro de 2014.   

RESOLUCIÓN DO DOG: 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141126/AnuncioG0003-201114-0001_gl.pdf  

ENLACE DA PÁXINA DO SERGAS PARA COMPROBA-LAS LISTAS: http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=68800

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA 981737004 / 653260746
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal