O Concello

Departamentos

* Programa de Turismo del Imserso 2015/2016 06/05/2015

Programa de Turismo del Imserso 2015/2016

Está aberto o prazo para  solicitar praza no programa de Turismo del Imsserso temporada 2015/2016 Requisitos:

- Ser titular ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social con 65 anos cumpridos.
- Ser pensionistas de xubilación do Sistema Público de pensións.
- Pensionistas por outros conceptos, ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos.
- Ser pensionista de viuvez con 55 anos cumpridos.

Os cónxuxe non precisan reunir os requisitos de idade e pensión. Así mesmo, se admitirá como acompañante a un/unha fillo/a con discapacidade cun grao de discapacidade igual ou superior o 45 %; deberá valerse por si mesmo e non padecer alteracións de comportamento que lle impidan a normal convivencia nos hoteis.

Destinos:       
-    Opción A:
Zona Costeira Peninsular.
-    Opción B: Zona Costeira Insular e Turismo de Interior.  

Prazo: Ata o día 5 de xuño do 2015  nas dependencias dos Servizos Sociais do Concello, para máis información poderán chamar o teléf.: 981 73 70 04.

Tamén poderán facer a solicitude on line a través da Sede Electrónica do Imserso: https://sede.imserso.gob.es

Descargas relacionadas


© by Abertal