O Concello

Departamentos

* LISTAXES CONTRATACIÓN TEMPORAL PERSOAL LABORAL E INTERINO DA XUNTA DE GALICIA 03/03/2016

LISTAXES CONTRATACIÓN TEMPORAL PERSOAL LABORAL E INTERINO DA XUNTA DE GALICIA

A Xunta de Galicia vén de publicar unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 26 de febreiro de 2016 pola que acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e   escalas. 

Visto o número de contratacións e nomeamentos realizados no ano 2015 e o número de inscritos / as en cada lista resólvese: 

-  Pechar a incorporación de novas solicitudes ás listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas que se indican no anexo I.
-  Reabrir as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas que se indican no anexo II-  Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas que están abertas e nas cales as persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 15 de xullo deste ano (anexo III)
- Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas pechadas e nas cales soamente se poderán inscribir aquelas persoas que superasen algunha proba do último proceso selectivo do corpo, escala, grupo e categoría correspondente ou teñan prestado servizos na Xunta de Galicia para a lista correspondente (anexo IV) 

Listas que se abren (Anexo II)

-     Persoal funcionario:
·     Escala de biólogos 

-     Persoal laboral:  

·     Profesor/a. Profesor/a titular. Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a de educación física. Profesor/a de matemáticas
·     Mestre/a especialista en educación infantil
·     Intendente. Encargado/a de establecemento. Encargado/a de almacén
·     Subgobernante/a
·     Auxiliar gravación. Oficial 2ª linotipista. Auxiliar administrativo/a. Oficial /a 2ª administrativo/a. Técnico/a auxiliar en informática. Operador/a máquina elemental. Auxiliar
·     Oficial/a 2ª agrario/a 

Listas abertas (Anexo III):
-     Persoal funcionario:  
·    Escala de inspección urbanística
·    Escala de arquitectos
·    Escala de enxeñeiros/as industriais
·    Escala de veterinarios
·    Escala de biólogos/as
·    Escala superior de finanzas
·    Escala de profesores numerarios.
Especialidade en medicina subacuática e hiperbárica.
·       Escala de profesores numerarios. Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas
·       Escala de profesores numerarios. Especialidade en comunicacións
·       Escala de profesores numerarios. Especialidade en procesos sanitarios
·       Escala técnica de finanzas
·       Escala de enxeñeiros/as técnicos agrícolas
·       Escala de mestres de taller. Especialidade en  traballos técnicos de mergullo  

-     Persoal laboral:
·       Titulado /a superior médico/a, médico/a xeriatra, médico/a CEI, médico/a adxunto/a, médico/a
·       ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE
·       Profesor/a. Profesor/a titular. Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a de educación física. Profesor/a de matemáticas.
·       Mestre/a especialista e educación infantil
·       Intendente. Encargado/ade establecemento. Encargado/a de almacén
·       Oficial/a 1ª cociña, oficial/a 1ª cociñeiro / a, xefa/a de cociña, cociñeiro/a 1ª.
·       Oficial/a servizos técnicos, oficial/a 1ª mantemento, oficial/a 1ª oficios varios, oficial/a de primeira
·       Subgobernante/a
·       Auxiliar gravación. Oficial/a 2ª linotipista. Auxiliar administrativo/a. Oficial/a 2ª administrativo/a. Técnico/a auxiliar en informática
. Operador/a máquina elemental. Auxiliar.
· Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico / a, auxiliar de enfermería, coidador / a xeriátrico, coidador / a
· Oficial/a 2ª cociña, cociñeiro / a oficial/a 2ª  
· Oficial/a 2ª agrario/a 

Requisitos: 

Imprescindible ter unha titulación oficial e certificado de lingua galega (consultar requisitos específicos para cada categoría nos enlaces que se sinalan máis abaixo) 

ENLACE Á RESOLUCIÓN DO DOG:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160226/AnuncioCA01-220216-0001_gl.pdf 

PARA CONSULTAR REQUISITOS E TRÁMITES A REALIZAR:
http://funcionpublica.xunta.es/?q=node/92

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA    981737004 / 653260746  
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00     

Descargas relacionadas


© by Abertal