O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO CORPO NACIONAL DE POLICÍA 2016 30/03/2016

OFERTA EMPREGO PÚBLICO CORPO NACIONAL DE POLICÍA 2016

O Goberno, a través do Ministerio de Hacienda y Administracions Públicas, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 22 de marzo de 2016 a oferta de emprego público da Policía Nacional para o ano 2016.

Oposición libre: 125 prazas na Escala Executiva e 2615 prazas na Escala Básica

Reserva de prazas: 
Do total de 2615 prazas convocadas para ingreso por oposición libre na Escala Básica, resérvanse 522 para militares profesionais de tropa e mariñeiría que leven polo menos cinco anos de servizos.  

As prazas reservadas a militares profesionais de tropa e mariñeiría que non sexan cubertas acumularanse ás autorizadas por oposición libre.

ENLACE AO REAL DECRETO DO BOE:
http://boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2822.pdf

MÁIS INFORMACIÓN:

CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA    981737004 / 653260746
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal