O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO CORPO DA GARDA CIVIL 2016 30/03/2016

OFERTA EMPREGO PÚBLICO CORPO DA GARDA CIVIL 2016

O Goberno, a través do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 22 de marzo de 2016 a oferta de emprego público do Corpo da Garda Civil para o ano 2016. 

Ingreso directo: 1734 prazas
na Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil 

Reserva de prazas:
do total de 1734 prazas convocadas resérvanse 694 aos militares profesionais de tropa e mariñeiría que leven polo menos cinco anos de servizos efectivos e 175 prazas para os alumnos do “Colegio de Guardias Jóvenes”.

As prazas reservadas a militares profesionais de tropa e mariñeiría e aos alumnos do “Colegio de Guardias Jóvenes” que non sexan cubertas por calquera motivo acumularanse ao cupo de prazas libres. 

Promoción interna:
 

Escala de oficiais: 80 prazas
Escala de suboficiais: 250 prazas  

ENLACE AO REAL DECRETO DO BOE:
http://boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2823.pdf

MÁIS INFORMACIÓN:
CONTACTAR COA ORIENTADORA
LABORAL
CASA DE PEDRA  981737004 / 653260746  
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal