O Concello

Departamentos

* CONVOCATORIA PRAZAS CORPO NACIONAL DE POLICÍA. CATEGORÍA DE INSPECTOR. 25/05/2016

CONVOCATORIA PRAZAS CORPO NACIONAL DE POLICÍA. CATEGORÍA DE INSPECTOR.

A Dirección General de la Policía vén de publicar unha resolución no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 25 de maio de 2015 pola que se convoca oposición libre para cubrir prazas de alumnos da Escuela Nacional de Policía,  aspirantes a ingreso na Escala Executiva, categoría de Inspector, do Corpo Nacional de Policía.  


MÁIS INFORMACIÓN:

RESOLUCIÓN DO BOE:
http://boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4962.pdf

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA 981737004 / 653260746
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal