O Concello

Departamentos

* APERTURA DE LISTAS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE 30/03/2017

APERTURA DE LISTAS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

No DOG número 59 do 24 de marzo de 2017 publícase unha resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se inicia o prazo para a inscrición de aspirantes de diversas categorías nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais no ámbito das institucións sanitarias do Sistema público de saúde de Galicia.



Categorías:

- Telefonista

- Albanel

- Carpinteiro / a

- Costureiro / a

- Perruqueiro / a



As persoas interesadas en formar parte das listaxes deberán inscribirse a través do currículo profesional habilitado electronicamente (FIDES/Expedient-e/Sección de Procesos) ao cal se accederá a través da páxina web www.sergas.es,



O modelo normalizado de formulario de inscrición estará dispoñible no devandito sistema. Logo de confirmado electronicamente pola/o interesada/o deberá imprimirse e asinarse para a súa presentación en formato papel a través do preceptivo rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.



Na inscrición farase constar expresamente a categoría á que se opta e ámbito territorial de dispoñibilidade, asi como cubrirse as declaracións que constan no modelo relacionadas cos requisitos de admisibilidade.



Cada solicitude de inscrición irá referida a un único ámbito territorial



A solicitude de inscrición nunha categoría será incompatible coa solicitude de inscrición en calquera outra categoría.



Prazo de solicitude para a xeración das primeiras listas: persoas inscritas ata o 25 de abril de 2017 (incluído). Os méritos que serán tidos en conta nesta primeira xeración de listas serán os causados ata o día 10 de abril de 2017.



Unha vez xeradas as primeiras listas, a inscrición será aberta e permanente.



RESOLUCIÓN DO DOG:

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0003-210317-0001_gl.pdf


PARA CONSULTAR REQUISITOS E TRÁMITES A REALIZAR:

http://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Novo-pacto-sobre-selecci%C3%B3n-de-persoal-estatutario-temporal-no-%C3%A1mbito-do-Servizo-Galego-de-Sa%C3%BAde-e-entidades-p%C3%BAblicas



FIDES EXPEDIENT-E:

http://www.sergas.es/Recursos-Humanos/oficina-profesional-expediente-electronico-sergas



OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA 981737004 / 653260746
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal