O Concello

Departamentos

* Convocatoria de prazas de residencia nos centros residenciais docentes 09/06/2017

Convocatoria de prazas de residencia nos centros residenciais docentes

A Concelleria de cultura, educación e ordenación universitaria

Publica no dog de 09 de xulo de 2017 : A convocatoria de  prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2017/18.


Prazos de ordinario de solicitude dende a publicación ata:

Alumnado de bacharelato ata 15 de xullo, alumnado de Formación profesional ata 8 de agosto.
Prazo extraordinario : de 15 a 30 de setembro.

Requisitos :

Estar matriculado en estudos postobrigatorios non universitarios dalgún centro da Coruña ou Culleredo.
Non repetir curso.
Non ter sido expulsado no curso anterior do centro.

Presentación de solicitudes :

Presencialmente no centro residencial docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  

Estes formularios normalizados de solicitude (anexo I e II), ademais estarán dispoñibles:

a) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.es
b) Nas dependencias dos centros residenciais docentes.

Mais información:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170609/AnuncioG0164-300517-0003_gl.html
ou chamando o 981737004 (Ali Trillo) educadora familiar.


© by Abertal